Elektrisk støj - EMC

Kursuspris
AMU: DKK 248,00
Fuld pris: DKK 1.592,30
Info om fag
Fagnummer: 49046 Elektrisk støj - EMC Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.592,30

Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod personer med en elektrikeruddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer inden for elektrisk støj.

Beskrivelse: Efter kurset kan deltageren medvirke til at reducere elektrisk støj i bygninger og på maskiner. Det betyder:
Deltageren har kendskab til betydning af elektrisk støj og problematikker ved frekvens, transienter, statisk elektricitet, lækstrømme m.m.  samt kendskab til EMC-direktivet (EMC 2014/30/EU).
Deltageren medvirker til løsningsforslag for at minimere elektrisk støj, der forekommer som harmoniske og overharmoniske strømme.
Deltageren optimerer bygningers el-installationer og elektriske brugsgenstande ved at reducere elektrisk støj, fx gennem potentialudligning og jording.
Deltageren udfører EMC-mæssigt korrekte el-installationer i bygninger og på maskiner (elektromagnetisk kompatibilitet).
Deltageren fejlfinder systematisk i forbindelse med elektriske støjproblemer.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!