EMC: dæmpning af elektrisk støj

Kursuspris
AMU: DKK 372,00
Fuld pris: DKK 2.619,85
Info om fag
Fagnummer: 43886 EMC: dæmpning af elektrisk støj Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.619,85

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, eks. elektronikfagteknikere, radio-tv-fagteknikere og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med støjdæmpning på elektroniske kredsløb og systemer. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til elektronik og digitalteknik.

Beskrivelse: Deltageren kan, i forbindelse med service på elektroniske kredsløb og installationer, udvælge og montere filtre, montere og afslutte skærmede kabler og stik samt kontrollere elektronisk udstyrs immunitet overfor statisk elektriske udladninger (ESD).
Deltageren kan endvidere foretage lokalisering og dæmpning af støjproblemer fra forsyningsnettet, udføre transientbeskyttelse af elektronisk udstyr samt vejlede i korrekt montage af elektronisk udstyr.
Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden omkring EMC, støjkilder og deres koblingsveje, om lednings- eller feltbåret støj, om støjens elektromagnetiske påvirkninger og transienters virkning samt om EMC krav iht. gældende normer og regler.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!