EMC: fejlsøgning/-retning elektroniske kredsløb

Kursuspris
AMU: DKK 248,00
Fuld pris: DKK 1.819,90
Info om fag
Fagnummer: 43888 EMC: fejlsøgning/-retning elektroniske kredsløb Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.819,90

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, eks. elektronikfagteknikere, radio-tv-fagteknikere og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med reparation på elektroniske kredsløb og systemer. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til elektronik, digitalteknik og grundlæggende EMC.

Beskrivelse: Deltageren kan udføre EMC fejlsøgning og fejlretning på elektronisk udstyr og kan hertil anvende almindeligt forekommende EMC testudstyr.
Deltageren kan endvidere udføre EMC-målinger og herudfra afgøre arten af og kilden til elektrisk støj, og om det elektroniske udstyr overholder EMC krav til ind-/udstråling i henhold til gældende normer og regler.
Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden omkring elektrisk støj, EMC testudstyr og om EMC krav iht. gældende normer og regler.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!