Energi. kørsel - person, m. low fidelity simulator

Kursuspris
AMU: DKK 124,00
Fuld pris: DKK 790,00
Info om fag
Fagnummer: 47124 Energi. kørsel - person, m. low fidelity simulator Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 124,00 Uden for målgruppe: DKK 790,00

Målgruppe: Uddannelsen står åben for alle personer, som har eller søger beskæftigelse i en virksomhed, der udfører erhvervsmæsseig personbefordring.

Beskrivelse: Deltageren har, efter gennemført uddannelse og praktiske øvelser i en desktop kørselssimulator (low fidelity) for køretøjer under 3500 kg, viden om de miljø- og sundhedsskadelige stoffer og partikler, der udledes gennem motorers udstødning, samt hvilke tekniske, fysiske, vejrmæssige og topografiske forhold, som har indflydelse på brændstofforbruget.

Deltageren kan, efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske øvelser i en desktop kørselssimulator (low fidelity), betjene køretøjer under 3500 kg, således at der sker en løbende forbedring af brændstofudnyttelsen, med deraf afledt minimering af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og hensyntagen til miljø.

Deltageren opnår gennem øvelser i simulator færdigheder i energirigtig kørsel, hvor brændstofforbruget optimeres i forhold deltagerens tidligere kørselsmønster.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!