Energiforbedringer og -beregninger i procesind.

Kursuspris
AMU: DKK 372,00
Fuld pris: DKK 2.013,55
Info om fag
Fagnummer: 47365 Energiforbedringer og -beregninger i procesind. Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.013,55

Målgruppe: AMU-kurset henvender sig til operatører med f.eks. industri- eller procesoperatøruddannelse samt ufaglærte operatører med tilsvarende kompetencer.

Beskrivelse: Med udgangspunkt i viden om procesindustriens energimæssige udfordringer, energirigtige procestekniske løsninger og typiske forbedringsmuligheder kan deltageren selvstændigt identificere og beskrive energiforbedringsforslag i procesindustriel produktion. Deltageren kan på basis af viden om energipriser og -beregninger samt målinger af procesanlægs og delkomponenters energiforbrug estimere et forbedringsforslags investeringsomkostninger og tilbagebetalingstid samt formidle dette til kolleger og ledelse. Endvidere kan deltageren medvirke ved implementering af forbedringsforslag herunder vejlede kolleger om energimæssig korrekt drift af procesanlæg. Endelig kan deltageren diskutere forskellige alternativer til opnåelse af energiforbedringer med kolleger samt eksterne energirådgivere og maskin/udstyrs-leverandører.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!