Etablering af selvstyrende grupper

Kursuspris
AMU: DKK 380,00
Fuld pris: DKK 1.206,00
Info om fag
Fagnummer: 45364 Etablering af selvstyrende grupper Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 1.172,70

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse kan deltageren på et grundlæggende niveau medvirke til at etablere og organisere selvstyrende grupper ud fra virksomhedens mål og rammer, herunder definere gruppens grænseflader til organisationen og udarbejde regelsæt for en selvstyrende gruppe. Deltageren kan anvende viden om de organisatoriske, økonomiske og samarbejdsmæssige vilkår, der gør sig gældende ved etablering af selvstyrende grupper. Desuden kan deltageren i samarbejde med andre beskrive en selvstyrende gruppes handlingsplan omhandlende mål og midler for en selvstyrende gruppes udvikling.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!