Etablering, vedligeh. og rådg. om vandbassiner

Kursuspris
AMU: DKK 1.240,00
Fuld pris: DKK 5.975,00
Info om fag
Fagnummer: 42387 Etablering, vedligeh. og rådg. om vandbassiner Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.240,00 Uden for målgruppe: DKK 5.975,00

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer inden for anlægsgartner-, planteskole- samt blomster- og havecenterområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan etablere og pleje mindre vandbassiner med vand- og sumpplanter samt fisk under hensyntagen til anlæggets idé og funktioner samt den biologiske ligevægt i bassinet.

Deltageren kan rådgive om pleje og vedligeholdelse af mindre vandbassiner, herunder vejlede om valg af planter i og ved bassinet samt udarbejde løsningsforslag ved problemfyldte bassiner.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!