EU Efterudd-gods/ajour-kranfører/køreteknik

Kursuspris

AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 5.980,50

Hold

Fagnummer: 48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 124,00 Uden for målgruppe: DKK 1.288,10

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der er beskæftiget eller ønsker beskæftigelse som erhvervschauffører i køretøjer beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring.

Beskrivelse: Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

Deltageren har igennem teori opnået viden om:
• Kørselsdynamik
• Nye teknologiers mekaniske /fysiske muligheder og begrænsninger
• Mental køreteknik

Deltageren har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et køreteknisk anlæg godkendt af Rigspolitiet.
Øvelser på tør bane:
• Slalomøvelse
• Bremse øvelse
• Bremse- og undvigeøvelse
• Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning

Øvelser på glat bane:
• Bremse- og undvigeøvelse
• Styreøvelse i kurve
• Glat bakke med gearskift og igangsætning opad
• Udskridning ved kørsel nedad
• Undvigeøvelse evt. med pludseligt opståede forhindringer
• Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning
• Bremsning på uens friktion

Fagnummer: 48627 Ajourføring for kranførere Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 2.346,20

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for transport af forskellige typer af kraner monteret på lastbil. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere forskellige typer af kraner monteret på lastbil. Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:
·Krantyper og -opbygninger, drifts- og sikkerhedsmæssig kontrol af kraner, forebyggende vedligehold af kran- og anhugningsudstyr. Anmeldelse og kranjournal
·Udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr mv. Håndtering af betjeningskonsoller til manuelt- og fjernbetjente kraner
·Sikkerhedsbestemmelser ved opstilling, håndtering, nedpakning og transport med kraner monteret på lastbil
·Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.
·Stabilitetsforhold, jordbundsforhold, vurdering af forskellige underlags bæreevne, vind- og vejrforhold. Særlige forhold på byggepladser samt tegningsforståelse
·Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led
·Lastsikring, opklodsning, understøtning af kranbil samt surring af forskellige typer af gods og udstyr, tilladt akseltryk og tilladt totalvægt
·Sikkerhedsbestemmelser ved af- og påmontering af ekstraudstyr, eksempelvis fly-jib, læssegrab m.fl.
·Arbejdsmiljølovens bestemmelser for førercertifikater og brug af personlige værne-/hjælpemidler
·Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området
·Kundeservice og konflikthåndtering

Fagnummer: 48660 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 2.346,20

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for vejgodstransportområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, der er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, bestride jobbet som godstransportchauffør jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens BEK nr. 1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport § 20, § 21 og § 22.

Deltageren kan i praksis anvende sin viden om følgende emner:
·Færdselsregler
·Regler for arbejdstid
·Køre- og hviletidsregler
·Trafiksikkerhed
·Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi,
·Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker
·Dansk Førstehjælpsråds uddannelse Opdatering af førstehjælp ved hjertestop

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!