EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del

Kursuspris
AMU: DKK 354,00
Fuld pris: DKK 3.450,50
Info om fag
Fagnummer: 40530 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 354,00 Uden for målgruppe: DKK 3.450,50

Målgruppe: Buschauffører, som ønsker at gennemføre den obligatoriske del af efteruddannelsen jf. bek. nr. 177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Beskrivelse: Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og suppleret med yderligere 2 dages uddannelse, på lovlig vis bestride jobbet som buschauffør jf. bek. nr. 177 af 25. februar 2013 § 22 stk. 1 nr. 1 - 4, stk. 2 og stk. 3, på grundlag af sin viden om færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid, transportlovgivning samt kendskab til trafiksikker, defensiv og energirigtig kørsel.
Deltageren kan udføre førstehjælp ved hjertestop jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplan.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!