EU-Efteruddannelse for dyretransportchauffører

Kursuspris

AMU: DKK 590,00
Fuld pris: DKK 5.597,50

Hold

Fagnummer: 47852 EU-Efteruddannelse for dyretransportchauffører Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 590,00 Uden for målgruppe: DKK 5.597,50

Målgruppe: Dyretransportchauffører, der skal være i besiddelse af gyldigt uddannelsesbevis fra Trafikstyrelsen, jf. BEK nr. 177 af 25/02/2013, § 21 og § 22 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Beskrivelse: Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, bestride jobbet som flyttechauffør jf. BEK nr. 177 af 25/02/2013, § 21 og § 22, på grundlag af sin viden om færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid, transportlovgivning samt kendskab til trafiksikker, defensiv og energirigtig kørsel.
Dyretransportchaufføren kan endvidere udføre sit chaufførarbejde på grundlag af sit kendskab til arbejdsmiljø- og branchemæssige forhold ved transport af dyr, herunder regelgrundlag, planlægning, håndtering af dyr, transportegnethed og adfærd i forhold til kontakt med myndigheder, kunder og andre instanser med relation til transporterne.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!