EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del

Kursuspris

AMU: DKK 354,00
Fuld pris: DKK 3.450,50

Hold

Fagnummer: 47848 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 354,00 Uden for målgruppe: DKK 3.450,50

Målgruppe: Godschauffører, der skal være i besiddelse af gyldigt uddannelsesbevis fra Trafik- og Byggestyrelsens BEK nr. 877 af 08/07/2015,§ 21 og § 22 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Beskrivelse: Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og suppleret med yderligere 2 dages uddannelse, der er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen, bestride jobbet som godstransportchauffør jf. BEK nr. 877 af 08/07/2015, § 21 og § 22. Herunder er deltageren ajourført inden for færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid, transportlovgivning, førstehjælp ved hjertestop efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer, trafiksikkerhed, defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi, og lastsikring.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!