EU-Efteruddannelse for godschauffører

Kursuspris

AMU: DKK 590,00
Fuld pris: DKK 5.597,50

Hold

Fagnummer: 47849 EU-Efteruddannelse for godschauffører Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 590,00 Uden for målgruppe: DKK 5.597,50

Målgruppe: Godschauffører, der skal være i besiddelse af gyldigt uddannelsesbevis fra Trafikstyrelsen, jf. BEK nr. 177 af 25/02/2013, § 21 og § 22 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Beskrivelse: Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, bestride jobbet som godschauffør jf. Trafikstyrelsens BEK nr. 177 af 25/02/2013, § 21 og § 22. Herunder er deltageren ajourført inden for færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid, transportlovgivning, førstehjælp ved hjertestop efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer, trafiksikkerhed, defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi, og lastsikring.
Deltageren kan endvidere udføre sit arbejde som godschauffør på grundlag af sit kendskab til arbejdsmiljø- og branchemæssige forhold i godstransporten, ved forskellige transportformer og under håndtering af relevante godstyper.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!