EU-Efteruddannelse for rute- og bybuschauffører

Kursuspris

AMU: DKK 590,00
Fuld pris: DKK 5.597,50

Info om fag

Fagnummer: 40527 EU-Efteruddannelse for rute- og bybuschauffører Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 590,00 Uden for målgruppe: DKK 5.597,50

Målgruppe: Rutebil- og bybuschauffører, der skal være i besiddelse af gyldigt uddannelsesbevis fra Trafikstyrelsen, jf. bek. nr. 177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Beskrivelse: Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, bestride jobbet som rutebil- og bybuschauffør jf. bek. nr.177 af 25. februar 2013 § 22 stk. 1 nr. 1 - 4, stk. 2 og stk. 3, på grundlag af sin viden om færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid, transportlovgivning samt kendskab til trafiksikker, defensiv og energirigtig kørsel.
Rutebil- og bybuschaufføren kan endvidere udføre sit chaufførarbejde på grundlag af sit kendskab til arbejdsmiljø, trivselsfaktorer og viden om sundhed. Herudover kan chaufføren inddrage sin viden om brancheforhold, trafikkontrakter og trafikpolitik.
Deltageren kan udføre førstehjælp ved hjertestop jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplan.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!