EU-Efteruddannelse for sværgodschauffører

Kursuspris
AMU: DKK 590,00
Fuld pris: DKK 5.597,50
Info om fag
Fagnummer: 48002 EU-Efteruddannelse for sværgodschauffører Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 590,00 Uden for målgruppe: DKK 5.597,50

Målgruppe: Sværgodschauffører, der skal være i besiddelse af gyldigt uddannelsesbevis fra Trafikstyrelsen, jf. § 21-22 i Bekendtgørelse nr. 177 af 25/02/2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse bestride jobbet som sværgodschauffør jf. § 21-22 i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Herunder er deltageren ajourført inden for færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid, transportlovgivning, førstehjælp ved hjertestop efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer, trafiksikkerhed samt defensiv og energirigtig kørsel og herunder orientering om ny teknologi og lastsikring.
Deltageren kan endvidere udføre chaufførarbejde på grundlag af sit kendskab til arbejdsmiljø- og branchemæssige forhold ved sværgodstransport, herunder gældende bestemmelser for blokvognstransporter, betjening af hjælpeudstyr og særlige forhold vedr. læsning/surring og opklodsning af gods.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!