EU-Efteruddannelse for turistbuschauffører

Kursuspris
AMU: DKK 590,00
Fuld pris: DKK 5.597,50
Info om fag
Fagnummer: 40528 EU-Efteruddannelse for turistbuschauffører Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 590,00 Uden for målgruppe: DKK 5.597,50

Målgruppe: Turistbuschauffører, der skal være i besiddelse af gyldigt uddannelsesbevis fra Trafikstyrelsen, jf. bek. nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Beskrivelse: Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, bestride jobbet som turistbuschauffør jf. bek. nr. 337 af 28. april 2008 § 22 stk. 1 nr. 1 - 4, stk. 2 og stk. 3, på grundlag af sin viden om færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid, transportlovgivning samt kendskab til trafiksikker, defensiv og energirigtig kørsel.

Turistbuschaufføren kan endvidere udføre sit chaufførarbejde på grundlag af sit kendskab til arbejdsmiljø, trivselsfaktorer og sin viden om sundhed. Herudover kan chaufføren inddrage sin viden om brancheforhold og udviklingstendenser i turistbusbranchen.
Turistbuschaufføren kan udføre hjerte-lunge-redning.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!