EU Efteruddannelse tankbilchauffører

Kursuspris
AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 6.910,50
Der er hold med tillægspris på dette kursus. Klik og se samlet kursuspris.
Info om fag
Fagnummer: 48628 Ajourføring for tankbilchauffører Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 2.336,20

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for transport af forskellige typer af gods i tankbiler. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere - og transportere forskellige typer af gods i tankbiler. Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:
Forskellige typer af gods i tankkøretøjer, herunder gods med farlige og/eller miljøskadelige egenskaber, fødevarer, pulver, korn, foderstoffer, slam m.m.
Tankbiltyper -opbygninger og udstyr, herunder køretøjer med trykluft, vakuum, pumpe, frit afløb o.lign.
Drifts- og sikkerhedsmæssig kontrol af teknisk udstyr på tankkøretøjer, herunder af trykluft, vakuum, pumpe, frit afløb m.m.
Kontrol, eftersyn og håndtering af slanger, dæksler, ventiler m.v. Sikkerhedsbestemmelser samt forskellige opslagsværker for afmærkninger
Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.
Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led
Lastsikring herunder sikkerhedsbestemmelse ved læsning, transport og aflæsning. Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt. Kontrol af om en planlagt kørsel er lovlig og forsvarlig
Risikoforhold f.eks. i forbindelse med overfyldning og levering til forkert modtagetank. Typiske faciliteter på modtagesteder såvel tekniske som sikkerhedsmæssige
Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler
Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området, herunder tvangsruter
Kundeservice og konflikthåndtering    

Fagnummer: 48660 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 2.336,20

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for vejgodstransportområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, der er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, bestride jobbet som godstransportchauffør jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens BEK nr. 1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport § 20, § 21 og § 22.

Deltageren kan i praksis anvende sin viden om følgende emner:
Færdselsregler
Regler for arbejdstid
Køre- og hviletidsregler
Trafiksikkerhed
Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi,
Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker
Dansk Førstehjælpsråds uddannelse Opdatering af førstehjælp ved hjertestop

Fagnummer: 48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 124,00 Uden for målgruppe: DKK 2.238,10

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der er beskæftiget eller ønsker beskæftigelse som erhvervschauffører i køretøjer beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring.

Beskrivelse: Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

Deltageren har igennem teori opnået viden om:
• Kørselsdynamik
• Nye teknologiers mekaniske /fysiske muligheder og begrænsninger
• Mental køreteknik

Deltageren har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et køreteknisk anlæg godkendt af Rigspolitiet.
Øvelser på tør bane:
• Slalomøvelse
• Bremse øvelse
• Bremse- og undvigeøvelse
• Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning

Øvelser på glat bane:
• Bremse- og undvigeøvelse
• Styreøvelse i kurve
• Glat bakke med gearskift og igangsætning opad
• Udskridning ved kørsel nedad
• Undvigeøvelse evt. med pludseligt opståede forhindringer
• Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning
• Bremsning på uens friktion

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!