EU-kval. Gods m.Uheldsforebyg.for erhvervschauffør

Kursuspris
AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 6.910,50
Info om fag
Fagnummer: 48611 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 2.336,20

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for transport af forskellige typer af stykgods inden for bl.a. distributionskørsel. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere - og transportere forskellige typer af stykgods inden for bl.a. distributionskørsel. Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:
•  Kontrol og klargøring af køretøj og udstyr herunder: fremmed truck, medbringertruck og læssebagsmæk
•  Emballageafmærkning, håndtering af relevante transportdokumenter, attester, certifikater, fragtbreve og foranstaltninger ved beskadiget gods
•  Økonomisk ansvar, dokumentation samt retningslinjer for normale - og afvigende transporter
•  Typer af sammenkoblingsmuligheder, herunder modulvogntog og det særligt udpegede vejnet, hvor modulvogntog må køre
•  Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.
•  Håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper og vedligeholdelse af surringsgrej i henhold til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser
•  Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led
•  Lastsikring af stykgods, tilladt akseltryk og tilladt totalvægt  
•  Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler
•  Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området
•  Kundeservice og konflikthåndtering    

Fagnummer: 48660 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 2.336,20

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for vejgodstransportområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, der er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, bestride jobbet som godstransportchauffør jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens BEK nr. 1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport § 20, § 21 og § 22.

Deltageren kan i praksis anvende sin viden om følgende emner:
Færdselsregler
Regler for arbejdstid
Køre- og hviletidsregler
Trafiksikkerhed
Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi,
Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker
Dansk Førstehjælpsråds uddannelse Opdatering af førstehjælp ved hjertestop

Fagnummer: 40065 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 124,00 Uden for målgruppe: DKK 2.238,10

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte, der er beskæftiget eller ønsker beskæftigelse som erhvervschauffører i køretøjer beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring.

Beskrivelse: Deltageren kan håndtere følgende manøvrer med køretøj, der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring:
baglæns kørsel omkring hjørner fx til læsseramper eller lignende ved brug af spejle og bakkamera således at farlige situationer og bagendekollisioner undgås
indstille alle køretøjets spejle korrekt  
udføre korrekte højresving under påvirkning af distraktionsfaktorer  
aflæse orienterings- og advarselssystemer
afværge uheld med modkørende trafikanter

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!