Eventmanager

Kursuspris
AMU: DKK 992,00
Fuld pris: DKK 4.690,80
Info om fag
Fagnummer: 40428 Drejebog for events Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.172,70

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med administrative opgaver i forbindelse med udvikling, tilrettelæggelse og gennemførelse af arrangementer, oplevelser og event.

Beskrivelse: Deltageren kan opbygge en drejebog for en event for herigennem bedre at kunne koordinere alle aktiviteter på baggrund af kendskab til eventens forskellige faser og elementer:
Organisationsplanlægning, herunder bemanding
Overordnet tidsplan for eventen
Identifikation og beskrivelse af delopgaver i forbindelse med eventen
Milepæle/opgaveliste
Nedsættelse af arbejdsgrupper
Tids- og ressourceplanlægning for den enkelte delopgave
Drejebog for selve eventen
Informations- og kommunikationsstyring
Identifikation af samarbejdspartnere og underleverandører, herunder koordination
Forvaltning af myndighedsrelationer og øvrige berørte parter, f.eks. med henblik på sikkerhed, brand, støj og hygiejne.

Fagnummer: 40339 Events i detailhandlen Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.172,70

Målgruppe: Salgs- og servicemedarbejdere der arbejder i detailvirksomheder, hvor der fokuseres på kvalitetsoplevelser for kunden og hvor der er en høj grad af kontakt til kunden.

Beskrivelse: Deltageren kan på baggrund af sin viden om butikkens målgruppe enten selvstændigt eller i samarbejde med andre udvikle, planlægge og gennemføre mindre events, der giver kunden en anderledes og positiv indkøbsoplevelse som der med skaber merværdi for kunden.

Deltageren kan være med til at sikre, at eventen er i overensstemmelse med butikkens profil og understøtter den samlede kundeservicepakke. Deltageren kan på grundlæggende niveau beregne de økonomiske konsekvenser af de valgte events og vurdere værdien i forhold til kundestrøm, opmærksomhed mv.

Fagnummer: 40430 Storytelling ifm kommunikation af events Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.172,70

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med administrative opgaver i forbindelse med udvikling, tilrettelæggelse og gennemførelse af arrangementer, oplevelser og event.

Beskrivelse: Deltageren kender betydningen af at anvende kreativ og interaktiv kommunikation.
Deltageren kan anvende grundprincipper fra fx storytelling, det vil sige bruge fortælling som kommunikationsmiddel, i forbindelse med kommunikation med kunder, sponsorer og interessenter, i forbindelse med gennemførelse af events.
Deltageren kan søge på hjemmesider og andre offentligt tilgængelige kilder til inspiration og således opdatere sig indenfor de nyeste kommunikative trends.

Fagnummer: 49438 Værdi og kvalitet i oplevelser og events Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.172,70

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med salg, service, udvikling, planlægning, koordinering og gennemførelse af events og oplevelser for virksomhedens kunder, medarbejdere, medlemmer m.m.

Beskrivelse: Deltageren kan i et samarbejde udvikle, planlægge, koordinere og gennemføre oplevelser og events. Deltageren arbejder med events og oplevelser ud fra en relevant viden om f.eks. geografiske og kulturelle forskelle, virksomhedsprofiler og koncepter, eventtype og målgruppe. Deltageren har en forståelse af at oplevelser og events skal skabe værdi for gæster og kunder.  

Deltageren har en forståelse af projektøkonomi og kan på grundlæggende niveau opstille pris, budget samt en projektplan. Deltageren kan deltage i evaluering og vurdering af oplevelser og events, af deres gennemslagskraft samt værdien af eventen.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!