Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I

Kursuspris
AMU: DKK 1.240,00
Fuld pris: DKK 4.983,50
Info om fag
Fagnummer: 40137 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.240,00 Uden for målgruppe: DKK 4.983,50

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer med dansk som andetsprog, som arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Beskrivelse: Deltagerne kan anvende et alment og specifikt fagsprog, der er tilstrжkkeligt til, at de kan nе mеlene i den eller de arbejdsmarkedsuddannelser eller enkeltfag, udbudt under en fжlles kompetencebeskrivelse, som fagunderstшttende dansk som andetsprog skal supplere. Deltagerne kan kommunikere om vжrktшj, udstyr, materialer, arbejdsprocesser og andre forhold, der er centrale for de jobfunktioner, som uddannelsen sigter mod, at deltageren kan varetage.


Uddannelsen er for personer med dansksproglige forudsжtninger, der som minimum svarer til en bestеet ”Prшve i dansk 1”, jf. danskuddannelse efter Lov om danskuddannelse for voksne udlжndinge m.fl. eller tilsvarende.

De sprogbehov, der opstеr i den konkrete faglige kontekst, afgшr hvilke mundtlige og skriftlige fжrdigheder, der primжrt lжgges vжgt pе i undervisningen.

Uddannelsen kan ikke udbydes enkeltstеende. Den kan kun udbydes som en del af et sжrligt uddannelsesforlшb for flygtninge og indvandrere.

Varigheden kan afkortes efter behov.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!