Farvestyring - Soft- og hardproof/prøvetryk

Kursuspris
AMU: DKK 248,00
Fuld pris: DKK 1.645,10
Info om fag
Fagnummer: 43614 Farvestyring - Soft- og hardproof/prøvetryk Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 124,00 Uden for målgruppe: DKK 932,55

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende ICC-profilerne til at soft-proof og udkørsel af hard-proof af et digitalt grafisk produkt.

I jobfunktionen indgår:
Kendskab til digitale/analoge prøvetrykssystemer
Simulering af slutprodukt ved hjælp af ICC-profilerne til at simulere soft-proof og optimal tryk til udkørsel af hard-proof til samme.
Anvendelse af gældende norm-, reference- og målsystemer til input- og output karakterisering.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!