Flex pladeværksted

Kursuspris
AMU: DKK 7.316,00
Fuld pris: DKK 43.342,85
Info om fag
Fagnummer: 48592 Betjening af 8 akset CNC kantbukker Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.650,75

Målgruppe: Uddannelsesmålet henvender sig til faglærte eller ufaglærte operatører med tilsvarende kompetencer, som arbejder med kantbukker. Det anbefales, at deltageren har kendskab til tegningsforståelse og måleteknik, samt kendskab til og erfaring med kantbukker.

Beskrivelse: Deltageren har efter kurset viden om:
Egenskaberne og begrænsningerne ved en 8-akset kantbukker
Sammenhængen i opstillingsrapport og tidsbesparende produktion
Sammenhængen i opstillingsrapport kontra produktionsfejl

På baggrund af ovenstående viden kan deltageren efter kurset:
Udvælge værktøj til kantbukkeren ud fra pladetykkelse
Beregne udfoldningsmål i tyndpladekonstruktioner
Efterkontrollere egen produktion i henhold til standarder
Udføre opbygning af en opstillingsrapport på kantbukkeren

På baggrund af viden om egenskaberne og begrænsningerne ved en 8-akset kantbukker, samt sammenhængen mellem opstillingsrapporten og tidsbesparende produktion vil deltageren efterfølgende kunne betjene flere akset CNC kantbukker i en moderne produktion, med henblik på effektivitet og produktions flow. Deltageren kan udføre og opstille kompliceret CNC buk på flere akset kantbukker. Deltageren vil desuden have forståelse for standard i arbejdet og egenskaber til at udføre egenkontrol på bukkearbejdet. Endvidere vil deltageren få egenskaber til at beregne udfoldningsmål til anvendelse på kantbukkeren.

Fagnummer: 47425 Emnetegning i CAD, assembly med 2-4 parter Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.070,00

Målgruppe: AMU-kurset er et grundlæggende CAD kursus til konstruktion af emner i metalindustrien og henvender sig til ufaglærte og faglærte operatører, som har eller søger arbejde i den spåntagende metalindustri. Det anbefales, at deltageren forud for kurset har grundlæggende viden og færdigheder inden for måleteknik og tegningsforståelse. AMU-kurset kan f.eks. anvendes forud for deltagelse på AMU-kurser inden for CNC bearbejdning.

Beskrivelse: Deltageren kan konstruere en given assembly bestående af 2-4 parter, importere standardkomponenter fra toolbox/content center samt fremstille arbejdstegning af en assembly inkl. stykliste og positionsnumre. Endvidere kan deltageren målsætte tegninger med basale GPS-symboler herunder oprette datumsystemer og TED målsætning samt definere materialetyper på partniveau.

Fagnummer: 47424 Emnetegning i CAD, introduktion Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.070,00

Målgruppe: AMU-kurset er et CAD introduktionskursus til konstruktion af emner i metalindustrien. Kurset henvender sig til ufaglærte og faglærte operatører, som har eller søger arbejde i den spåntagende metalindustri. Det anbefales, at deltageren forud for kurset har grundlæggende viden og færdigheder inden for måleteknik og tegningsforståelse. AMU-kurset kan f.eks. anvendes forud for deltagelse på AMU-kurser inden for CNC bearbejdning.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende tegneprogrammets basale funktioner til tegning af simple solider med huller og rejfninger samt fremstille og målsætte arbejdstegning i 2D fra 3D solid. Endvidere kan deltageren tilpasse og redigere solider (mål på sketch/extrudering) samt gemme filerne i forskellige formater (stp sat, dxf mv.).

Fagnummer: 47422 Emnetegning i retvinklet projektion Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 1.930,00

Målgruppe: AMU-kurset er et introduktionskursus i tegningslæsning efter DS/ISO reglerne som anvendes som produktionsgrundlag i metalindustriel produktion. Kurset henvender sig til ufaglærte og faglærte operatører, som har eller søger arbejde i den spåntagende metalindustri. AMU-kurset kan f.eks. anvendes forud for deltagelse på AMU-kurser inden for tegningsforståelse, måleteknik, CAD/CAM og/eller spåntagende bearbejdning.

Beskrivelse: Deltageren kan aflæse og anvende enkle emne/arbejdstegninger til emnefremstilling. Endvidere kan deltageren på basis af viden om betydning af forskellige stregarter, enkel målsætning samt målestoksforhold, udarbejde arbejdstegninger efter gældende standarder for retvinklet projektion med almindelige tegneredskaber.

Fagnummer: 47431 Kontrolmåling med fast og stilbart måleværktøj Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.013,55

Målgruppe: AMU-kurset er et introduktionskursus til mekanisk måleteknik i metalindustriel produktion, og henvender sig til ufaglærte og faglærte operatører, som har - eller søger - arbejde i den spåntagende metalindustri.AMU-kurset kan f.eks. anvendes forud for deltagelse på AMU kurser inden for måleteknik, tegningsforståelse, CAD/CAM samt spåntagende bearbejdning.

Beskrivelse: Deltageren kan efter kurset selvstændigt aflæse emnetegninger og/eller kontrolspecifikationer og ud fra disse udføre kontrolmålinger med anvist fast og stilbart kontrolværktøj. Deltageren kan med viden om temperaturens indflydelse på måleresultatet selvstændigt foretage opmåling af emner herunder anvende og aflæse følgende måleinstrumenter korrekt: skydelære, gradmåler samt fast kontrolværktøj (dorne, gafler og gevindkontrolværktøj m.m.). Deltageren kan efter uddannelsen udfylde fortrykte måleskemaer.

Fagnummer: 45875 Laserskæring for operatører Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 5.510,50

Målgruppe: Personer der har eller søger arbejde i den pladebearbejdende metalindustri og tilhører AMUs udviklingsgruppe. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Beskrivelse: På baggrund af viden om laserskæreudstyr, laserens virkemåde og de forskellige arbejdsprocesser i forbindelse med laserskæring kan deltageren betjene samt i mindre grad vedligeholde laserskæreudstyr på en korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde. Deltageren kan indlæse og ændre i programmer samt aflæse og lave mindre ændringer i en CAD-tegning. Endvidere har deltageren indblik i de forskellige materialetyper, der anvendes inden for området samt deres miljørisici.

Fagnummer: 45196 Operatør ved CNC-styret kantpresse Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.592,30

Målgruppe: Personer, der har eller søger arbejde i den pladebearbejdende metalindustri og tilhører AMUs udviklingsgruppe.

Beskrivelse: Deltagerne kan ud fra gældende sikkerhedsprocedurer betjene en opstillet og programmeret CNC styret kantpresse. Deltagerne kan forstå produktionsforløbet og endvidere opmåle og kvalitetsbestemme fremstillede emner.

Fagnummer: 47966 Operatør ved CNC-styret laserskærer Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.650,75

Målgruppe: AMU-kurset henvender sig til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i metal- og maskinindustrien.

Beskrivelse:
Deltageren kan konvertere datafiler til CNC-styret laserskærer.
Deltageren kan selvstændigt programmere CNC-styret laserskærer, korrigere programfejl og optimere udarbejdede CNC programmer.
Deltageren kan selvstændigt vedligeholde en CNC-styret laserskærer, herunder skærehoveder og periferiudstyr på en korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.
Deltageren kan kvalitetsvurdere færdigproducerede emner i forskellige materialer efter gældende standarder.

Fagnummer: 46527 Operatør ved CNC-styret revolverstanser Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.650,75

Målgruppe: AMU-kurset henvender sig primært til ufaglærte og faglærte, der har - eller søger - arbejde i metal- og maskinindustrien.

Beskrivelse:
Deltageren kan betjene en CNC-styret revolverstander, herunder overføre data og korrigere enkle programfejl.
Deltageren kan foretage sikkerhedsmæssigt korrekt opstilling af værktøj i magasin.
Deltageren kan kvalitetskontrollere udstansede emner efter opgivne standarder.
Deltageren kan assistere ved vedligeholdelse af CNC-styret revolverstanser.

Fagnummer: 45193 Operatør ved klippe, bukke og valsemaskiner Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.278,45

Målgruppe: Personer, der har eller søger arbejde i den pladebearbejdende metalindustri og tilhører AMUs udviklingsgruppe.

Beskrivelse: Deltagerne kan udføre almindeligt forekommende opmærknings- og pladeudfoldningsopgaver efter DS/ISO tegninger samt ud fra gældende sikkerhedsprocedurer betjene konventionelle klippe-, bukke- og valsemaskiner i virksomheden.

Fagnummer: 45197 Opstilling og programmering CNC-styret kantpresse Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.650,75

Målgruppe: Personer, der har eller søger arbejde i den pladebearbejdende metalindustri og tilhører AMUs udviklingsgruppe.

Beskrivelse: Deltagerne kan ud fra gældende sikkerhedsprocedurer opstille og programmere en CNC-styret kantpresse. Deltagerne kan forstå og arbejde med metode og produktionsgrundlag og kan endvidere opmåle og kvalitetsbestemme fremstillede emner.

Fagnummer: 46526 Pladeudfoldning klippe-, bukke- og valsemaskiner Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.240,00 Uden for målgruppe: DKK 7.081,50

Målgruppe: AMU-kurset henvender sig primært til ufaglærte og faglærte, der har - eller søger - arbejde i metal- og maskinindustrien.

Beskrivelse: Deltageren kan på basis af DS/ISO plantegninger udføre almindelig forekommende pladeudfoldning herunder firkantet tangentstuds, firkantet bøjning, svøb, cylindrisk rørbøjning, t-stykke, keglestub, rund/firkantet overgangsstykke med spidse hjørner, rund/firkantet overgangsstykke med runde hjørner og koncentrisk keglestub. Endvidere kan deltageren udføre værkstedstekniske beregninger herunder beregning af materialeforbrug og pladeudnyttelse. Deltageren kan udføre udfoldning, tildannelse og sammenføjninger i pap og sand størrelse på plade. Deltageren kan anvende manuelt betjente maskinsakse, el-kurvesaks, bukkemaskiner, MAG svejser og valser. Deltageren kan operationstilrettelægge med øje for tildannelse og konstruktionshensyn og udføre kvalitetskontrol efter givne standarder, foretage rengøring samt deltage i almindeligt forekommende vedligeholdelse af udstyr og maskiner.

Fagnummer: 47423 Tegningsinformation og -fremstilling Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 1.930,00

Målgruppe: AMU-kurset er et grundlæggende kursus i tegningslæsning og henvender sig til ufaglærte og faglærte operatører, som har eller søger arbejde i metalindustrien. AMU-kurset kan f.eks. anvendes forud for deltagelse på andre AMU-kurser inden for tegningsforståelse, måleteknik, CAD/CAM og/eller spåntagende bearbejdning.

Beskrivelse: Deltageren kan på basis af viden om toleranceangivelser aflæse almindeligt forekommende emnetegninger. Deltageren kan målsætte snit-billeder og gevindaftegninger, enten på udleverede CAD solider eller med almindeligt forekommende tegneredskaber. Deltageren kan med viden om betydning af emnetegningers hovedinformation (tegningsnummer, materialeinformation, revisionsnumre, konstruktør etc.) anvende emnetegninger i industriel produktion, herunder til sporbarhed af færdigvarer.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!