Forebyggende arbejde for og med udsatte unge

Kursuspris

AMU: DKK 0,00
Fuld pris: DKK 3.147,50

Hold

Fagnummer: 42172 Forebyggende arbejde for og med udsatte unge Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.147,50

Målgruppe: Målgruppen er klubmedarbejdere i AMU-målgruppen - dvs. medarbejdere med en uddannelse til og med en erhvervsuddannelse.

Beskrivelse: Deltageren kan medvirke i arbejdet med at inddrage udsatte børn og unge i det almindelige
klubliv og andre pædagogiske tilbud - herunder børn og unge med særlige behov, eksempelvis
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Deltageren kan identificere tegn på misbrug og medvirke til at støtte og vejlede de unge i forhold
til misbrugsproblemer samt i deres relationsdannelse og samspil med andre unge. Deltageren kan
indgå i det kriminalitetsforebyggende arbejde og kan medvirke til, at familierne bliver inddraget i
det forebyggende arbejde. Desuden kan deltageren motivere de unge til at arbejde aktivt med
deres ønsker til job og uddannelse.

Som led i det forebyggende arbejde er deltageren opmærksom på sin egen rolle og muligheden
for at etablere en forpligtende voksenkontakt med den unge. I samarbejde med ledelse og
kollegaer kan deltageren reflektere over egen praksis i forhold til at forebygge og modvirke
marginaliseringsprocesser. Desuden kan deltageren medvirke i arbejdet med at etablere
tværfagligt samarbejde med andre aktører, herunder foreninger mm., om integration og
forebyggelse i lokalområdet.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!