Forflytning og speciallejring i borgerens hjem

Kursuspris
AMU: DKK 0,00
Fuld pris: DKK 3.070,00
Info om fag
Fagnummer: 40934 Forflytning og speciallejring i borgerens hjem Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.070,00

Målgruppe: Medarbejdere med en erhvervsuddannelse eller ufaglærte, der er ansat til at varetage forflytning og speciellejring af borgeren i borgerens eget hjem.

Beskrivelse: Deltageren kan, ud fra viden om egen fysisk og psykisk formåen samt eget ansvars- og kompetenceområde, løse almindelige og specielle forflytnings- og lejringsopgaver. Deltageren kan anvende borgerens resurser til at forebygge komplikationer og skader hos borgeren.

Deltageren kan samarbejde med andre fagpersoner samt borgeren om at udvælge og anvende relevante tekniske hjælpemidler og faglige principper med henblik på at skabe praktiske løsninger på forflytnings- og lejringsopgaver i borgerens hjem. I den forbindelse kan deltageren træffe sundhedsmæssigt forsvarlige valg vedrørende arbejdsmiljøfaktorer. Endvidere kan deltageren foretage relevante etiske overvejelser om dilemmaer forbundet med at arbejde i borgerens hjem og følgelig overholde etiske krav.
Deltageren kan medvirke til at tilrettelægge arbejdet med henblik på at skabe videndeling og -tilegnelse blandt kollegerne. Deltageren er i stand til at bruge skriftlig kommunikation til at udvikle fælles forflytningspraksis.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!