Forkursus Certificering for gasområdet over 135kW

Kursuspris

AMU: DKK 1.004,40
Fuld pris: DKK 6.142,81

Hold

Fagnummer: 43171 Forbrændingsteknik - gasforbrænding Varighed 2,1 dage AMU-pris: DKK 260,40 Uden for målgruppe: DKK 1.417,00

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for gasområdet.

Beskrivelse: Ved gasfyrede kedelanlæg i drift kan deltageren foretage forbrændingsmålinger og vurdere forbrændingsprocessen med henblik på optimal  forbrænding og energiudnyttelse.
I tilknytning til jobfunktionen indregulering af gasfyrede energianlæg kan deltageren på basis af egne målinger udregne følgende energi- og miljøfaktorer ved forbrænding af forskellige gastyper:
CO2% i røggassen og emissionsmængder,
O2 % i røggassen,
CO indhold  i røggassen,
Vandindhold i røggassen, og
-  Røgtab og forbrændingsteknisk nyttevirkning
Deltagerne skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver.

Fagnummer: 48897 Styringsautomatik i varmefordelende energianlæg Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.278,45

Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod personer med en vvs-energi-uddannelse/blikkenslageruddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer om styringsautomatik i varmefordelende energianlæg

Beskrivelse: Efter kurset kan deltageren arbejde med styringsautomatik i energianlæg. Det betyder:
Deltageren har kendskab til gældende love og regler og planlægger sit arbejde under hensyn til autorisationslovgivningen, personbeskyttende forhold og sikkerhedskrav.
Deltageren monterer, indregulerer og programmerer reguleringsautomatikudstyr i varmefordelende energianlæg.
Deltageren fejlfinder og fejlretter systematisk på reguleringsautomatiksystemer.
Deltageren kvalitetssikrer og dokumenterer sit arbejde.
Deltageren vejleder kunden i valg af reguleringsautomatiksystemer i varmefordelende energianlæg og instruerer kunden i funktion og drift af reguleringsautomatikudstyr.

Fagnummer: 48911 Elteknik i vvs-installationer Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.447,35

Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod personer med en vvs-energi-uddannelse/blikkenslageruddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for at arbejde med elteknik i vvs-installationer.

Beskrivelse: Efter kurset kan deltageren tilslutte og fejlfinde på el-tekniske komponenter i vvs-installationer. Det betyder:
Deltageren har kendskab til gældende love og regler og planlægger sit arbejde under hensyn til autorisationslovgivningen, personbeskyttende forhold og sikkerhedskrav til el-installationer.
Deltageren tilslutter el-tekniske komponenter i vvs-installationer, fx cirkulationspumper, motorventiler og styringer.
Deltageren fejlfinder og fejlretter på el-tekniske komponenter i vvs-installationer, herunder udfører deltageren funktionsmålinger samt måling og beregning af strøm, spænding, modstand og effekt.
Deltageren retter fejl og udskifter komponenter.
Deltageren udfører el-teknisk dokumentation for elektriske installationer i varmefordelende energianlæg.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!