Forvaltning af småvildt

Kursuspris

AMU: DKK 0,00
Fuld pris: DKK 0,00

Hold

Fagnummer: 06585 Forvaltning af småvildt Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 4.006,50

Beskrivelse: Eleven kan deltage i forvaltning af småvildt, under hensyntagen til de danske småvildtarters biologi og krav til levesteder.

Eleven kan analysere en småvildtbiotop i forhold til vildtforvaltning.

Eleven kan foretage hensigtsmæssigt valg af foder og foderteknik til fodring af småvildt.

Eleven kan foretage korrekt behandling og opbevaring af foder.

Eleven kan opsætte foderhuse og foderstationer til småvildt.

Eleven kan udforme planer til regulering af småvildtbestande.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!