Fremstilling af forspændt betonelementer

Kursuspris

AMU: DKK 248,00
Fuld pris: DKK 1.670,20

Hold

Fagnummer: 49180 Fremstilling af forspændt betonelementer Varighed 2 dage

Målgruppe: Medarbejdere inden for bygge- og anlægsarbejder, som arbejder med eller skal arbejde med udførelse af betonkonstruktioner.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
·Medvirke ved fremstilling af forspændt betonelementer ud fra viden om forskellige metoder til for- og efterspænding.
·Efter anvisning udføre og placere armering, trækrør og indstøbningsdele mv. korrekt i forspændte betonelementer.
·Udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø samt kendskab til de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved opspænding af armering.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!