Frigørelsesteknik - Specialopgaver

Kursuspris
AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 4.533,50
Info om fag
Fagnummer: 44437 Frigørelsesteknik - Specialopgaver Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 4.533,50

Målgruppe: Redningspersonel ansat i rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt og statsligt regi.

Beskrivelse: Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, dimensionere og deltage i frigørelse af fastklemte eller indespærrede. Arbejdet omfatter udfrielse af indespærrede i bygningssammenstyrtninger med såvel stabile som ustabile ruindele, udgravning af fastklemte i vandrette og lodrette oplag bestående af grus- og jordtyper med forskellige egenskaber, udfrielse af indespærrede i elevatorer og fastklemte i eskalatorer, frigørelse af fastklemte i maskiner med roterende dele, fx valser, ruller, hjul mv. Arbejdet udføres under overordnet hensyntagen til patientens tarv og på kortest mulig tid, efter skadesteds-/ambulanceleders anvisninger for patienthåndtering med de til rådighed værende ressourcer og i et kollegialt samarbejde, assistere ved flytning af patient samt vurdere behovet for at yde førstehjælp (øjeblikkelig frigørelse nødflytning), for at sikre liv og førlighed.
Endelig kan deltageren løbende vurdere følgevirkninger af egne indgreb, anvende de nødvendige værnemidler samt kommunikere evt. ressourcebehov ad korrekte kommandoveje og foretage statusrapportering under og efter indsats.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!