Fuel tank safety level II

Kursuspris
AMU: DKK 124,00
Fuld pris: DKK 932,55
Info om fag
Fagnummer: 48878 Fuel tank safety level II Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 124,00 Uden for målgruppe: DKK 932,55

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til flymekanikere og andre personalegrupper der arbejder inden for luftfartsindustrien, og skal være bevidst om fuel tank safety.

Beskrivelse: Deltagerne kan efter gennemført uddannelse beskrive væsentlige elementer vedrørende fuel tank safety. Deltagerne kan opsummere den historiske baggrund for fuel tank safety. Deltagerne kan identificere, og forhindre usikre forhold ved fuel tank safety, der kan føre til begrænsninger i luftfartssikkerheden.
Deltagerne kan forklare hvordan servicebulletiner og luftfartslovgivningen har indflydelse på fuel tank safety. Deltagerne kan ud fra fabrikantens forskrifter og servicebulletiner identificere og forklare komponenter der har indflydelse på fuel tank safety. Deltagerne kan beskrive følgende fuel tank safety termer, Critical Design Configuration Control Limitation (CDCCL) Flammability Reduction Means (FRM) and Ignition Mitigation Means (IMM). Deltagerne kan i forbindelse med vedligeholdelse på luftfartøjet, foretage de nødvendige forholdsregler i forbindelse med fuel tank safety.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!