Fugning af betonelementer

Kursuspris
AMU: DKK 372,00
Fuld pris: DKK 2.380,30
Info om fag
Fagnummer: 49077 Fugning af betonelementer Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.380,30

Målgruppe: Medarbejdere inden for jobområdet, der er beskæftiget med at fremstille bygge- og anlægskonstruktioner af armeret og uarmeret beton.

Beskrivelse: Deltageren kan i samarbejde med erfarne kolleger:  
Udstøbe fuger af høj kvalitet mellem betonelementer med indsigt i, hvordan fuger i betonelementbyggeri indgår i bygningernes konstruktive system.
Omstøbe armeringsjern og undgå luftlommer i fuger.
Vælge mellem forskellige udstøbningsmetoder, såsom plastisk udstøbning, flydestøbning og pumpestøbning med tixotrope mørtler, til en given opgave.
Betjene og vedligeholde almindeligt pumpegrej.
Kontrollere kvaliteten af det udførte arbejde med henblik på at undgå fejl i udfugningsarbejdet.
Udstøbe fuger med indsigt i de særlige forholdsregler, der gælder ved vinterudstøbninger.
Sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med de arbejdsmiljømæssige regler for arbejde med cementbaserede produkter til fugeudstøbninger.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!