God ergonomi i rengøringsarbejdet

Kursuspris
AMU: DKK 236,00
Fuld pris: DKK 1.397,00
Info om fag
Fagnummer: 45382 God ergonomi i rengøringsarbejdet Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.360,00

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter.

Beskrivelse: Deltageren kan udføre rengøringsarbejde ved brug af hensigtsmæssige arbejdsstillinger, så unødige
Belastningslidelser undgås, og smerte og ømhed i bevægeapparatet forebygges.
Der lægges særligt vægt på, at deltageren kan anvende de fra arbejdspladsen kendte redskaber og
maskiner med en bevidsthed om at arbejde ergonomisk.
Deltageren kan anvende korrekt trække-, skubbe-, løfte og bæreteknik ved rengøringsarbejdet.
Deltageren kender betydningen af skiftende arbejdsstillinger og anvendelse af maskiner for at
begrænse ensidigt gentaget arbejde (EGA).

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!