Grundlæggende maskintegning

Kursuspris

AMU: DKK 372,00
Fuld pris: DKK 1.940,00

Info om fag

Fagnummer: 48927 Grundlæggende maskintegning Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 1.930,00

Målgruppe: AMU-kurset er et grundlæggende kursus i tegningslæsning og henvender sig til ufaglærte og faglærte operatører, som har eller søger arbejde i metalindustrien. AMU-kurset kan f.eks. anvendes forud for deltagelse på andre AMU-kurser inden for tegningsforståelse, måleteknik, CAD/CAM og/eller spåntagende bearbejdning.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse kan deltageren:
Aflæse og anvende enkle emne/arbejdstegninger til emnefremstilling.
På basis af viden om betydning af forskellige stregarter, enkel målsætning samt målestoksforhold, udarbejde arbejdstegninger efter gældende standarder for retvinklet projektion enten på udleverede CAD solider eller med almindelige tegneredskaber.
På basis af viden om toleranceangivelser aflæse almindeligt forekommende emnetegninger.
Målsætte snit-billeder og gevindaftegninger, enten på udleverede CAD solider eller med almindeligt forekommende tegneredskaber.
Med viden om betydning af emnetegningers hovedinformation (tegningsnummer, materialeinformation, revisionsnumre, konstruktør etc.) anvende emnetegninger i industriel produktion, herunder til sporbarhed af færdigvarer.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!