Grundlæggende rengøringsforløb

Kursuspris

AMU: DKK 2.232,00
Fuld pris: DKK 11.800,00

Hold

Fagnummer: 49349 Grundlæggende rengøringshygiejne Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 124,00 Uden for målgruppe: DKK 790,00

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med daglig rengøring
ud fra basisviden om mikroorganismer og smitteveje
                - tage hygiejniske hensyn i planlægningen af rengøringen, herunder
                          - rengøringsrækkefølgen
                  - tage hygiejniske hensyn i selve rengøringen
                  - genkende berøringspunkter
                  - forebygge smittespredning
udøve en god personlig hygiejne

Fagnummer: 49350 Materialekendskab og rengøringskemi Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 1.930,00

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med materialers kendetegn
genkende overfladebehandlinger, typiske materialer og deres egenskaber på
                 - gulve
                  - vægge
                  - lofter
                  - inventar
vurdere behovet for rengøring og vedligehold ud fra overfladernes tilstand

I forbindelse med rengøringskemi
vælge og dosere egnede rengøringsmidler til at
                 - fjerne almindelige urenheder
                  - rengøre og vedligeholde typiske materialer
bruge de oplysninger, der står på rengøringsmidlerne
tage hensyn til miljøet
læse og forstå sikkerhedsdatablade

Fagnummer: 49367 Ergonomi ved rengøringsarbejdet Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.360,00

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med rengøringsarbejdet
tage hensyn til kroppens opbygning og funktion
anvende ergonomisk rigtige arbejdsstillinger ved brug af
               - rengøringsvogne
                 - redskaber
                 - maskiner
forebygge smerte og ømhed i kroppen

Ved rengøring bruge den mindst belastende teknik ved
træk
skub
løfte/bære-arbejde

I forbindelse med begrænsning af ensidigt gentaget arbejde (EGA)
forstå vigtigheden af skiftende arbejdsstillinger
forstå vigtigheden af at anvende de mindst belastende rengøringsmetoder

Fagnummer: 49355 Personlig planlægning af rengøringsarbejdet Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.360,00

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

Ved planlægning af rengøringsarbejdet
læse, forstå og arbejde ud fra forskellige typer rengøringsplaner
udføre en rationel arbejdsgang i det daglige og ugentlige arbejde
               - i et enkelt lokale
                 - på et større område

I forbindelse med planlægning og udførelse af rengøring lægge vægt på
ønsket kvalitet
aftalegrundlaget
den tildelte tid
fordelingen af arbejdet i det
               - daglige
                 - ugentlige
                 - periodiske

Fagnummer: 49368 Service i rengøringsarbejdet Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.360,00

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til rengøringsassistenter.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med service
udføre rengøring ud fra forventninger om
                - samarbejde
                  - fleksibilitet
                  - ansvarlighed
                  - god personlig fremtræden
forstå værdien af kvaliteten i serviceydelser
forstå sin egen indflydelse på brugerens opfattelse af service
forstå vigtigheden af kommunikation med fx kunder, brugere og kollegaer, herunder
                 - være bevidst om, hvad man ønsker at udtrykke
                   - lytte
                   - udvise situationsfornemmelse

Fagnummer: 49366 Arbejdsmiljø og førstehjælp ved rengøringsarbejdet Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 496,00 Uden for målgruppe: DKK 2.500,00

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med arbejdsmiljø
udføre rengøringen
                 - sikkert og forsvarligt i forhold til
                         - at forebygge arbejdsskader
                         - at forebygge arbejdsbetingede lidelser, herunder eksem og allergi
                         - hensynet til omgivelserne

I forbindelse med brug af rengøringskemi, redskaber og maskiner
følge sikkerhedsdatablade
følge regler for arbejdsmiljø
bruge egnede personlige værnemidler

Ved informationssøgning
søge relevant information om
                  - rettigheder og pligter
                    - arbejdsmiljø, herunder
                         - arbejdspladsvurdering (APV)
                                - fysisk
                                - kemisk
                                - psykisk

I forbindelse med førstehjælp
give hjertelungeredning (HLR) ved
               - ulykker
                 - pludselig opstået sygdom
give førstehjælp ved fx
               - livstruende blødninger
                 - forbrændinger
                 - ætsninger
                 - el-ulykker
                 - forgiftninger
                 - småskader
bruge øjenskyller

Fagnummer: 49352 Rengøringsudstyr og -metoder Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 496,00 Uden for målgruppe: DKK 2.500,00

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rette mod rengøringsassistenter.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med forskelligt rengøringsudstyr
vælge og anvende egnede metoder til rengøring, henholdsvis
               - tørre, fugtige og våde metoder
til- og afrigge rengøringsvogne og –udstyr, herunder
               - renholde vogne og udstyr
vurdere og vælge egnet udstyr, herunder:
               - rengøringsklude
                 - moppegarner
                 - mikrofiber
                 - redskaber
                 - rengøringsvogne
på en sikker måde bruge:
               - rengøringsklude
                 - moppegarner
                 - mikrofiber
                 - redskaber
                 - rengøringsvogne

I forbindelse med rengøringsmaskiner
vælge og anvende forskellige egnede maskiner til fx:
                 - støvsugning
                 - gulvvask
                 - gulvbehandling
                 - damprens
til- og afrigge rengøringsmaskiner, herunder
                  - renholde, oplade og fejlmelde maskiner
på en sikker måde anvende forskellige maskiner

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!