Håndt. af brændstoffer og smøremidler til ent.mask

Kursuspris
AMU: DKK 248,00
Fuld pris: DKK 1.508,80
Info om fag
Fagnummer: 45320 Håndt. af brændstoffer og smøremidler til ent.mask Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.508,80

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte som i forbindelse med deres arbejde inden for bygge- og anlægsbranchen arbejder med brændstoffer og smøremidler.

Beskrivelse: Deltagerne kan, som maskinførere, vurdere og udvælge brændstoffer og smøremidler til entreprenørmaskiner ud fra instruktionsbøgernes smøreskemaer og olieselskabernes produktoversigt og specifikationer.
Deltagerne kan opsætte systemer for systematisk smøring, herunder logbog på maskinerne og kan udtage olieanalyser og vurdere den efterfølgende laboratorierapport med henblik på forebyggende vedligeholdelse.
Deltagerne kan anvende produkter som motorolier, hydraulikolier, transmissionsolier og –fedter, herunder også vegetabilske olie- og fedtprodukter samt brændstoffer til entreprenørmaskiner, herunder miljødiesel og miljøbenzin ud fra viden om de forskellige produkters egenskaber og anvendelsesmuligheder.
Deltagerne kan håndtere brændstoffer og smøremidler under hensyntagen til eget og andres arbejdsmiljø samt det ydre miljø. Deltagerne kan bortskaffe produkterne i.h.t. gældende miljøregler, også i forbindelse med læk af olie.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!