Håndtering af ensidigt gentaget arbejde

Kursuspris
AMU: DKK 372,00
Fuld pris: DKK 1.741,45
Info om fag
Fagnummer: 45372 Håndtering af ensidigt gentaget arbejde Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 1.741,45

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Beskrivelse: Med baggrund i egne erfaringer med ensidigt gentaget arbejde og viden om fysiske og psykiske belastninger kan deltageren analysere belastninger i eget arbejde, herunder afdække, hvordan kroppen påvirkes af og reagerer på ensidigt gentaget arbejde. Deltageren kan udforme forslag til konkrete handleplaner for afhjælpning af påvirkninger fra ensidigt gentaget arbejde inden for eget arbejdsområde.  

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!