Håndtering af ensidigt gentaget arbejde

Kursuspris
AMU: DKK 558,00
Fuld pris: DKK 1.809,70
Info om fag
Fagnummer: 49251 Håndtering af ensidigt gentaget arbejde Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 558,00 Uden for målgruppe: DKK 1.930,00

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse kan deltageren:
Med baggrund i egne erfaringer med ensidigt gentaget arbejde og viden om fysiske og psykiske belastninger analysere belastninger i eget arbejde, herunder afdække, hvordan kroppen påvirkes af og reagerer på ensidigt gentaget arbejde.
Udforme forslag til konkrete handleplaner for afhjælpning af påvirkninger fra ensidigt gentaget arbejde inden for eget arbejdsområde f.eks. i forhold til indretning af arbejdspladsen, arbejdsdeling, taktstyring og produktionsflow samt behov for uddannelse og træning.
Bidrage ved planlægning og udvikling af arbejdsprocesser i forbindelse med produktivitets- og kvalitetsfremmende tiltag samt ved indretning af arbejdspladsen ved indførsel af tekniske hjælpemidler løfteudstyr og automatisering af arbejdsprocesser.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!