Håndtering af konflikter og klager fra gæsten 2

Kursuspris
AMU: DKK 248,00
Fuld pris: DKK 1.360,00
Info om fag
Fagnummer: 48869 Håndtering af konflikter og klager fra gæsten 2 Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.360,00

Målgruppe: Medarbejdere der arbejder med servicering, modtagelse og betjening af gæster i forbindelse med ophold og/eller overnatning samt tryghed/sikkerhed i forbindelse hermed.

Beskrivelse: Du kan:
- Benytte viden om konflikters faser til at forebygge konfliktsituationer og skabe gode gæsterelationer.
- Fremtræde konfliktdæmpende i forbindelse med beruselse eller negativ adfærd hos gæsten.
- Ved modtagelse og håndtering af gæsteklager anvende hensigtsmæssig kommunikation, der er i overensstemmelse med virksomhedens værdigrundlag, serviceniveau og værtskab.
- Anvende rammeaftalen og købeloven ved håndtering af klager i relation til rettigheder ved salg af serviceydelser.
- Fortage forskellige typer klagebehandling samt foretage tiltag til forbedringer og optimering af arbejdsprocesser.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!