Håndtering af uheld og ulykker

Kursuspris
AMU: DKK 372,00
Fuld pris: DKK 1.649,05
Info om fag
Fagnummer: 47115 Håndtering af uheld og ulykker Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 1.649,05

Målgruppe: AMU-kurset henvender sig til ufaglærte og faglærte medarbejdere.

Beskrivelse: Deltageren kan med viden om forskellige større uhelds- og ulykkestypers karakteristika og hændelsesforløb i branchen tage ansvar for sikkerhedsmæssig korrekt håndtering af uheld og ulykker, når de opstår. Herunder kan medarbejderen iværksætte alarmering af internt og eksternt beredskab, stoppe/begrænse uheld og ulykker i henhold til procedurer og planer samt bidrage til livreddende førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Når internt uhelds-/ulykkesberedskab har taget over, kan medarbejderen supportere redningsmandskab, politi, myndigheder mv. Endelig kan medarbejderen deltage i aktiviteter, der har til formål at forebygge, at lignende uheld og ulykker opstår igen.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!