Håndtering med industrirobotter for operatører

Kursuspris
AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 4.788,50
Info om fag
Fagnummer: 48894 Håndtering med industrirobotter for operatører Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 4.788,50

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsen retter sig primært mod operatører, som arbejder eller søger beskæftigelse i virksomheder, hvor der anvendes industrirobotter og som i forvejen har viden om industrirobotters opbygning, funktioner, bevægelsesmønstre og anvendelsesområder i industriel produktion.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse kan deltageren:
Udføre håndtering med en industrirobot med relevant periferiudstyr i forbindelse med et automatiseret produktionsforløb
Oprette array/felter til palletering
Udføre arbejdet i overensstemmelse med relevante krav og procedurer for sikkerhed og kvalitet
Selvstændigt fremstille enkle håndterings- og palleteringsprogrammer og vurdere, om programmerne opfylder den ønskede funktion samt herunder vurdere kvalitet i henhold til kravspecifikation
Anvende relative bevægelser, herunder palletering med forud definerede positioner
Udføre arbejdet i overensstemmelse med relevante krav og procedurer for sikkerhed og kvalitet

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!