Hospicemetoder i praksis

Kursuspris
AMU: DKK 0,00
Fuld pris: DKK 2.755,75
Info om fag

Målgruppe: Målgruppen er personer, der har erfaringer fra arbejdet som social- og sundhedsassistenter.

Beskrivelse: Deltagerne kan, med udgangspunkt i tidligere erhvervet viden og praksiserfaringer, håndtere svære samtaler med døende og disses pårørende. De kan imødekomme den døendes behov på det eksistentielle/åndelige niveau. De kan observere de almindeligst forekommende symptomer hos døende og foretage de relevante handlinger eller videregive observationer til relevante samarbejdspartnere. De kan vejlede den døende og dennes pårørende om gældende love og regler på området. Efter døden er indtrådt, kan deltagerne tale forløbet igennem med samarbejdspartnere og på den måde afslutte og afrunde forløbet. Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedsassistenter eller lignende.  

Fagnummer: 43436 Hospicemetoder i praksis Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.755,75
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!