Hygiejne for fødevarehåndtering under bagatelgræns

Kursuspris
AMU: DKK 124,00
Fuld pris: DKK 816,40
Info om fag
Fagnummer: 47313 Hygiejne for fødevarehåndtering under bagatelgræns Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 124,00 Uden for målgruppe: DKK 816,40

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod medarbejdere med arbejdsopgaver i institutionskøkkener i forbindelse med køkkenaktiviteter for brugergrupper på institutioner for børn, ældre, handikappede eller syge.

Beskrivelse: Deltageren kan håndtere fødevarer på forsvarlig måde ud fra kendskab om mikroorganismers forekomst og betydning for fødevaresikkerheden. Deltageren kan anvende viden om almindelige hygiejneprincipper ved tilberedning og opbevaring af mad samt opretholde god personlig hygiejne og rengøring. Deltageren har kendskab til gældende love og regler for fødevarehygiejne - såvel over som under bagatelgrænsen for fødevarevirksomheder.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!