Indtrækning af vanskelige træer

Kursuspris
AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 4.248,00
Info om fag
Fagnummer: 42259 Indtrækning af vanskelige træer Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 4.889,25

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder indenfor de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser

Beskrivelse: Den uddannede kan selvstændigt eller i samarbejde med andre udføre indtrækning af stort træ ved hjælp af håndspil og/eller traktorspil i henhold til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø.

På baggrund af sin viden kan den uddannede selvstændigt eller i samarbejde med andre beregne trækkraftbehov og herudfra dimensionere vælge og udstyr til en given indtrækningsopgave.

På baggrund af sin viden om ergonomi og fysiologi kan den uddannede tilrettelægge en given indtrækningsopgave, således at arbejdet kan udføres på en ergonomisk forsvarlig måde.

På baggrund af sin viden om sikkerhed og arbejdsmiljø herunder den aktuelle arbejdspladsvurdering (APV) kan den uddannede i samarbejde med andre tilrettelægge en given indtrækningsopgave, med vægt på at forebygge ulykker .

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!