Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud & SFO

Kursuspris

AMU: DKK 0,00
Fuld pris: DKK 3.147,50

Hold

Fagnummer: 40955 Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud & SFO Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.147,50

Målgruppe: Dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i daginstitutioner og SFO.

Beskrivelse: Deltageren kan bidrage til udvikling og fastholdelse af en pædagogisk praksis, der understøtter et inkluderende pædagogisk miljø.

Deltageren kan indgå aktivt i arbejdet med at understøtte inddragelse og deltagelse af alle børn i dagligdagens aktiviteter i dagtilbud og SFO. I det arbejde kan deltageren støtte det enkelte barns trivsel gennem oplevelsen af at høre til i et fællesskab.

Deltageren kan indgå i arbejdet med dokumentationsmetoder, der afdækker forhold i miljøet med betydning for inklusionen, og medvirke til synliggørelse af tendenser i samspillet, der modarbejder inklusion af enkelte børn eller en gruppe af børn.

Deltageren kan i samarbejde med ledelse og kollegaer reflektere over egen praksis og egen rolle i forhold til at forebygge og aktivt modvirke marginaliseringsprocesser samt medvirke til et konstruktivt forældresamarbejde, som understøtter værdierne i den pædagogiske praksis.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!