Instruktion og oplæring på procesanlæg

Kursuspris
AMU: DKK 372,00
Fuld pris: DKK 2.013,55
Info om fag
Fagnummer: 44230 Instruktion og oplæring på procesanlæg Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.013,55

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod operatører som arbejder i procesindustrien

Beskrivelse: På baggrund af viden om procesanlægs opbygning, sikkerhedssystemer, styresystemer, produktionsflow samt rå- og færdigvarer kan deltageren ved hjælp af IT udarbejde instruktionsmateriale for opstart og drift af procesindustrielle produktionsanlæg, samt gennemføre en efterfølgende instruktion af andre operatører. Deltageren kan anvende korrekte fagtermer og spørgeteknikker i forbindelse med instruktion og er opmærksom på normer for kropssprog og afstandszoner.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!