Introduktion til pædagogisk arbejde F/I

Kursuspris
AMU: DKK 0,00
Fuld pris: DKK 5.920,00
Info om fag
Fagnummer: 47940 Introduktion til pædagogisk arbejde F/I Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 5.920,00

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til flygtninge, indvandrere og personer med dansk som andetsprog, som søger arbejde på det danske arbejdsmarked inden for det pædagogiske felt, med fokus på  dagtilbudsområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan:

medvirke i daglige arbejdsopgaver i samarbejde med børn, forældre og kollegaer og hermed få forståelse for varetagelse af jobfunktioner inden for det pædagogiske område
indgå i planlægning og udførelse af pædagogiske aktiviteter, ud fra et grundlæggende kendskab til kulturen på børneområdet
med bevidsthed om egne værdier og normer, udvise forståelse for andres værdier og normer, i forhold til børns opdragelse, læring og udvikling
blive bevidst om at vedkommendes kulturbaggrund er en ressource som kan anvendes indenfor det pædagogiske arbejdsfelt
gennem et bevidst relationelt samspil med børn og forældre, medvirke til at støtte etniske børn i deres personlige, kulturelle og sociale udvikling
kan søge sparring og indgå i et samarbejde med kollegaer.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!