Isolering - Mursamlinger i.h.t. isoleringskrav

Kursuspris
AMU: DKK 372,00
Fuld pris: DKK 2.380,30
Info om fag
Fagnummer: 40614 Isolering - Mursamlinger i.h.t. isoleringskrav Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.380,30

Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Udføre mursamlinger ved om-, til- og nybygninger ud fra kendskab til gældende isoleringskrav.
Overholde gældende krav til tæthed og undgå kuldebroer ved udførelsen af mursamlinger.
Udføre arbejdet efter Bygningsreglementets bestemmelser om energiforbrug og varmetab.
Deltage i at udvælge hensigtsmæssige materialer og konstruktioner.
Udføre arbejdet under hensyn til miljø og arbejdsmiljø.  

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!