It og økonomi i administration

Kursuspris
AMU: DKK 3.720,00
Fuld pris: DKK 9.747,00
Info om fag
Fagnummer: 40071 It og økonomi i administration Varighed 20 dage AMU-pris: DKK 3.720,00 Uden for målgruppe: DKK 9.747,00

Målgruppe: Kurset retter sig mod ufaglærte medarbejdere, der arbejder med it og økonomi i administrative opgaver.

Beskrivelse: Deltageren kan med basis i sin forretningsforståelse og sin viden om virksomhedens organisering og arbejdsfunktioner prioritere, planlægge og udføre administrative arbejdsopgaver inden for it og økonomi.
Deltageren kan arbejde både selvstændigt og projektorienteret og optimere sin arbejdsindsats gennem koordinering og samarbejde med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere.
Deltageren kan redegøre for krav til arbejdsmiljø i forbindelse med indretningen af kontorarbejdspladsen.
Deltageren er til stadighed opmærksom på den teknologiske udvikling og konsekvenserne heraf og kan håndtere og navigere mellem flere systemer og digitale platforme - også online og webbaseret - og selvstændigt udforske programmers potentialer, begrænsninger og muligheder for fx integration og værdiskabelse i virksomheden.
Deltageren kan ud fra en forståelse for virksomhedens behov for en sikker informationsteknologisk forankring søge, indsamle, bearbejde, lagre og videreformidle informationer og til dette formål vurdere, udvælge og effektivt anvende relevante it-programmer og -systemer inden for fx tekst- og talbehandling, post- og kalendersystemer samt databaser.
Deltageren i service- eller handelsvirksomheden kan anvende relevante it- og økonomistyringssystemer til at varetage opgaver inden for økonomi og regnskab, herunder registrering af køb, salg og afskrivninger, regnskabsmæssige afstemninger og opstilling af fx et regnskab, et resultatbudget, et likviditetsbudget og et årsregnskab.
Deltageren kan med baggrund i sin viden om virksomhedens organisering og anvendelse af it- og økonomisystemer medvirke til identificering af problem- og indsatsområder i forbindelse med forandringsprocesser relateret til implementering af ny teknologi og deraf afledte omstruktureringer og nye arbejdsprocesser. Deltageren kan i den forbindelse yde støtte i form af fx udvikling af mindre vejledninger og anden kollegial support.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!