IT og produktionsstyring for medarbejdere

Kursuspris
AMU: DKK 930,00
Fuld pris: DKK 2.755,75
Info om fag
Fagnummer: 45361 IT og produktionsstyring for medarbejdere Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 930,00 Uden for målgruppe: DKK 2.755,75

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Ud-dannelsesmålet retter sig primært mod operatører i produktionsvirksomheder.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende virksomhedens IT-systemer til at indhente informationer om et produktionsgrundlag, herunder produktionsplaner, oversigt over materialeforsyning og produktionskapacitet. Endvidere kan deltageren vurdere konsekvenserne ved ændringer i produktionsgrundlaget, herunder identificere flaskehalse samt reagere herpå ved at redigere i produktionsplaner og oprette nye produktionsordrer. Deltageren kan anvende IT til under produktionen at foretage dataregistrering af ressourceforbrug. Endelig kan deltageren anvende virksomhedens IT-systemer til at følge op på produktionsforløbet, herunder beregne gennemløbstid og spildrate.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!