IT/AV-operatør

Kursuspris
AMU: DKK 1.798,00
Fuld pris: DKK 8.918,10
Info om fag
Fagnummer: 44853 Kommunikation og konflikthåndtering - service Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 1.930,00

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Beskrivelse: Deltageren kan skelne mellem professionel serviceorienteret adfærd og mellem konfliktfremmende  og -dæmpende adfærd og kan anvende dette gennem sin personlige fremtræden og adfærd i forbindelse med serviceydelser.
Endvidere kan deltageren anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af menneskers psykologiske spil og forskellige roller, herunder egne roller og adfærd i forhold til kolleger, ledelse samt brugere, som fx  kunder, patienter, beboere m.v. Der ud over kan deltageren udvise forståelse for krisereaktioner.
Endelig kan deltageren anvende samtaleteknik og udvise forståelse for andres liv- og arbejds-situationer på en respektfuld måde og håndtere aggressive episoder på en hensigtsmæssig serviceorienteret og mindre konfrontativ måde.

Fagnummer: 47160 Netteknik, installation af trådløst netværk Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.278,45

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte personer, inden for det datatekniske område, der er, har været eller søger beskæftigelse med netværk. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til de teknikker, der indgår i lokale netværk.

Beskrivelse: Deltageren kan som led i sin jobfunktion ud fra en given arbejdsopgave installere og konfigurere et trådløst netværk, og kan herunder anvende opnået viden om WLAN (Wireless Local Area Network), AP (Access Points), mobile netværk, trådløse standarder, samt fysiske problemer som sendereffekt, afstande og frekvensforstyrrelser. Deltageren kan desuden foretage opsætning af forskellige former for sikkerhed, og kan herunder anvende opnået viden om kryptering og adgangsstyring.

Fagnummer: 45702 Pc-bruger, hardwareopgradering og tilslutning Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 1.234,30

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til AMU målgruppen, dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauer.

Beskrivelse: Deltageren kan foretage elementær opgradering af en arbejdsplads pc, som isætning og udskiftning af standarddele som eks. harddisk, ram og videokort med tilhørende opsætning. Endvidere kan deltageren foretage tilslutning af eksterne enheder som eks. printer og trådløse netværksenheder med evt. tilhørende opsætning, samt tilslutte og foretage simpel opsætning af en netværksenhed i forhold til en bredbåndsforbindelse.

Fagnummer: 45703 Pc-bruger, pc opbygning og funktionsmåde Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 186,00 Uden for målgruppe: DKK 727,15

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til AMU målgruppen, dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauer.

Beskrivelse: Deltageren opnår viden om den overordnede opbygning af en pc, samt eksterne tilslutningsmuligheder som eks. tastatur- og USB-tilslutning, og kan på funktionsniveau beskrive opgaven for de vigtigste dele som en pc består af. Endvidere kan deltageren anvende de almindelige begreber vedrørende en pc ved kommunikation med andre ansatte i virksomheden.

Fagnummer: 48578 Teknisk service, konferenceudstyr, ejendomsservice Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 496,00 Uden for målgruppe: DKK 2.748,20

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsserviceteknikere, ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere, som arbejder i bygninger med konferenceudstyr, f.eks. på kursussteder og ejendomme med mødelokaler.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med elektronisk udstyr
Foretage eftersyn, mindre reparationer og vedligehold på elektronisk udstyr, der benyttes i
- Konferencelokaler
- Mødelokaler
- Undervisningslokaler
- Ved små scenearrangementer

Ved brug af elektronisk udstyr
Opstille og betjene mindre PA-anlæg.
Vælge korrekt mikrofontype og opsætte lys ved:
- Møder
- Konferencer
- Skolearrangementer

Beregne el-forbrug på det opstillede udstyr.

Ved billed- og filmpræsentationer
Installere og bruge relevant software på PC ved præsentationer af billeder og film.

Tilkoble forskellige projektortyper:
- LCD
- DLP
- OHP

Tilkoble kameraer.

Ved reparationer
Søge efter fejl og foretage mindre reparationer på forskellige stik- og kabeltyper.
Under reparationer tage hensyn til ESD-påvirkning.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!