Kabelarbejde - retablering af belægninger

Kursuspris
AMU: DKK 590,00
Fuld pris: DKK 4.985,00
Info om fag
Fagnummer: 43718 Kabelarbejde - retablering af belægninger Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 4.905,50

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsarbejdere der har eller søger beskæftigelse som kabel- og ledningsarbejder.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Udføre retablering efter ledningsgrave i vej-, sti- og fortovsarealer.
Udføre arbejdet efter de stillede kvalitetskrav til opfyldning og komprimering.
Udføre opgaver med omkringfyldning, afhængig af ledningstypen, i forbindelse med forskellige arbejdsmetoder og materialetyper.
Udføre reetablering af belægninger.
Udføre arbejdet efter de stillede krav til komprimeringsgraden ved hjælp af måleudstyr.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!