Kabelfejlfinding på distributionsnet op til 72.5kV

Kursuspris
AMU: DKK 0,00
Fuld pris: DKK 0,00
Info om fag
Fagnummer: 49015 Kabelfejlfinding på distributionsnet op til 72.5kV Varighed 5 dage

Målgruppe: Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte forsyningsoperatører eller ufaglærte som arbejder eller ønsker at arbejde med elforsyning og har behov for viden om kabelfejlfinding.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende håndholdt udstyr til at anvise jordkabler samt lokalisere fejlstedets position på et fejlramt kabel på elforsyningsnettet.

Deltageren har grundlæggende viden om kabeltyper og fejltyper på kablerne på elforsyningsnettet, om foranalyse på fejlramte kabler samt om valg af apparattype til lokalisering af kabelfejl.

På bagrund af denne viden kan deltageren vælge egnet apparattype og praktisk anvende følgende udstyr til lokalisering af en given kabelfejl på elforsyningsnettet:

Højspændings isolationstest
kabelsøger  
A-ramme
impulsekkometer

Deltageren har også kendskab til målevognes virkemåde og kan assistere ved fejlsøgning med målevogn.

Deltageren kan udføre praktisk fejlfinding på 400 / 230 V forsyningsnet.

Deltageren har grundlæggende viden om:

Årsager til spændingsafbrydelser og spændingsændringer.
Spændingsændringer i nettet ved asymmetriske spændingstab og afbrydelser.
Net-typer, beskyttelsesenheder og selektivitet  
Spændringsændringer i forbindelse med fejl på nulleder
Overharmoniske strømme
Kortslutningsniveauer i forskellige punkter på nettet  

På baggrund af denne viden kan deltageren udføre praktiske og systematiske målinger på forsyningsnettet og fastslå fejlårsagen.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!